Meny
Summa varor
0,00 kr

Standarder för bioapplikationer

Möjligheten att kvalificera och felsöka din bioseparation med en standard är kritisk. En standard består av olika molekyler av känd karaktär som injiceras på samma kolonn som används för provet. Det är viktigt att notera att en standard ska innehålla molekyler som liknar de analyserade provmolekylerna om möjligt. För bioseparationer kan därför proteiner behöva tjäna som standard, vilket innebär att hanteringen blir mer komplicerad på grund av proteinrelaterade problem såsom nedbrytning. Sammantaget kan preparationen vara tidskrävande, vilket ofta kan undvikas genom att använda färdiga standarder.

I QC-analyser är huvudändamålet ofta kvantifiering av provkomponenterna. För dessa typer av analys används ofta injektion av en standard för test av "system suitability" och för att skapa kalibreringskurvor för kvantifiering. Vid kalibrering av en kolonn är det viktigt att tillämpa samma villkor som används vid analysen så att pålitliga resultat erhålls. Standarder kan också spikas in i komplexa prov för att hjälpa till med analytisk noggrannhet vid kalibrering, utveckling och felsökning, vilket garanterar förtroendet för resultaten.

>> Läs mer om standarder för bioapplikationer

Glykaner

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist