sidhuvud-mobil

Thermo Scientific Biokolonner - Karaktärisering av Glykaner och Glykanmappning

Thermo Scientific Glycan Mapping

Glykopeptider

Glykaner kan karaktäriseras på peptidnivå och på så sätt kvantifiera proportionerna mellan olika glykosyleringspositioner. Provupparbetning kan komma att behövas för att isolera en specifik glykopeptid med en specifik glykanstruktur (titaniumdioxid används för att isolera glykopeptider med olika sialylsyror).

Glykanmappning

Eftersom glykaner endast har svagt sura eller basiska egenskaper, blir joniseringen av fria glykaner ineffektiv. Det är därför nödvändigt att derivatisera glykaner före MS-detektion. Vanligast är etikettering med 2-aminobenzamide (2-AB) genom reducerande aminering. HILIC-baserade separationer är lämpade för 2-AB derivatiserade glykaner före MS- eller fluorescens-detektion.

Accucore 150-Amide-HILIC

Thermo Scientific Accucore 150-Amide-HILIC

Thermo Scientific™ har också kolonner (GlycanPac) som kan separera både derivatiserade och negativa glykaner tack vare olika mixed mode faser. GlycanPac™ AXH-1 och GlycanPac™ AXR-1 är högeffektiva, silikabaserade HPLC kolonner designade för att ge högupplösta separationer av glykaner.

Thermo Scientific - Glcyans Measured by either LC/MS or Fluorescence
Thermo Scientific GlycanPac AXH-1
Thermo Scientific GlycanPac AXR-1

GlycanPac™ AXH-1 separerar genom en kombination mellan svag anjonbytare WAX och HILIC. WAX-funktionaliteten ger olika retention för olikt negativt laddade glykaner medan HILIC-funktionaliteten separerar glykaner med samma laddning enligt deras polaritet och storlek.

GlycanPac™ AXR-1 separerar också olikt negativt laddade glykaner tack vare svag anjonbytare WAX som i kombination med Reversed Phase gör GlycanPac AXR-1 överlägsen på att separera isomera former av glykaner.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se