sidhuvud-mobil

Tosoh Bioscience Biokolonner - Karaktärisering av Glykaner och Glykanmappning

TSKgel Amide-80

TSKgel Amide-80 har en gedigen historik för analys av glykaner. Amide-80 har kovalent bundna karbamoyl-grupper som är idealiska för separation av kolhydratstrukturer. Bilden nedan visar en separation av 2AB etiketterad dextranstandarder inom 30 minuter på en TSKgel Amide-80 3 µm kolonn. För att normalisera retentionstiderna för komplexa glykaner används en dextranstandard (dextran ladder) som består av glukos-oligomerer för kalibrering. Det beräknade antalet glukosenheter (GU, glucose units) kan användas i databassökningar (Glycobase, autoGU) för att för tolka glykanstrukturen.

Separation of a 2-AB-labeled dextran ladder on TSKgel Amide-80

Applikation

TSKgel Amide-80 HILIC 2µm

TSKgel Amid-80 med kovalent bundna karbamoyl-grupper är stabilare än konventionella amino-faser och med en unik selektivitet för NP eller HILIC.

TSK-gel Amide-80 är utmärkt för analys av sackarider, glykaner, oligosackarider, peptider och andra polära föreningar.

Tosoh Bioscience Amide-80 HILIC 2µm

Katalog

ApplikationSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se