sidhuvud-mobil

Tosoh Bioscience Biokolonner - IEX

Tosoh Bioscience erbjuder ett brett sortiment av högeffektiva kolonner för analys och upprening av biomolekyler genom anjon- och katjonbytarkromatografi. Tosoh erbjuder både kolonner baserade på metylmetakrylat samt silika- och polystyrenbaserade kolonner.
Proteiner, peptider, oligonukleotider och nukleinsyrafragment är typiska prover som analyseras eller upprenas med TSKgel jonbytarkolonner.

De flesta av de tillgängliga faserna erbjuds i analytiska och semipreparativa format. Partikelstorlekar sträcker sig från 2,5 um, för snabb kvalitetskontroll och processövervakning, till 20 µm och större partikelstorlekar som används i process-skala.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se