sidhuvud-mobil

Agilent Biokolonner - Peptidmappning

Agilent kolonner för analys av peptider finns både solid core och sub 2 µm fullt porösa C18-kolonner för högupplösta separationer för både HPLC- och UHPLC-system.

Agilent Peptide Map

Katalog

Applikationer

"How to guide"Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

PEEK-Lined AdvanceBio EC-C18

 • PEEK-Lined AdvanceBio EC-C18 rostfria kolonn - helt bioinerta, högpresterande reversed phase kolonn speciellt utformad för analys av post-translationella modifieringar (PTM) på peptidnivå. Utvecklats speciellt för användning med biokompatibla HPLC-instrument.
 • AdvanceBio EC-C18 är baserad på solid core silika C18 stationärfas som erbjuder mycket hög prestanda utan att generera höga mottryck och med utmärkta retentionskaraktär för ett brett spektrum av peptider som vanligtvis finns i ett Trypsin-nedbrutet protein.
 • AdvanceBio EC-C18-kolonner rekommenderas för användning där konventionella kolonner av rostfritt stål har orsakat interaktioner med vissa komponenter såsom fosforylerade peptider eller har resulterat i oxidation av peptider som innehåller känsliga aminosyror såsom metionin.
PEEK-Lined AdvanceBio EC-C18

AdvanceBio Peptide Mapping

 • Med AdvanceBio Peptide Mapping-kolonner kan ni snabbt separera peptider och identifiera aminosyramodifikationer i ett proteins primärstruktur.
 • Kolonnerna har 2.7 µm solid core partiklar med en porstorlek på 120Å.
 • Kolonnerna levererar exceptionell upplösning och hastighet för UHPLC och konventionell HPLC.
 • Varje batch av AdvanceBio Peptide Mapping media testas med en rigorös peptidblandning för att säkerställa reproducerbarhet och identifiering av nyckelpeptider.
 • Lägre utrustningskostnad: 4.6, 3.0 och 2.1 mm ID-kolonner ger dig UHPLC-prestanda på alla 400 bar HPLC-instrument.
 • Uppnå ökad MS-känslighet med myrsyra som mobilfasadditiv för vilket HPLC-instrument som helst.
Agilent AdvanceBio Peptide Mapping Standards

Katalog

AdvanceBio Peptide Plus

 • AdvanceBio Peptide Plus är Reversered Phase kolonner optimerade för separering av peptider, föroreningar och post-translationella modifieringar.
 • Baserade på 2.7 mm Poroshell solid core partiklar för UHPLC-prestanda vid lägre tryck med en porstorlek på 100 Å.
 • AdvanceBio Peptide Plus har en C18 stationärfas, hybrid-endcappad modifierad för att ge partikeln en laddad yta ger unik selektivitet, bra toppform med myrsyra som MS-vänligt mobilfasadditiv, samt en pH-stabilitet från pH 1-11.
 • AdvanceBio Peptide Plus ger den hastighet, känslighet och upplösning som behövs för att snabbt bekräfta och identifiera flera kritiska kvalitetsattribut med LC/MS.
 • Kvalitetskontroll - kolonnerna testas batchvis med peptidstandarder för att säkerställa kvalitet.
AdvanceBio Peptide Plus