sidhuvud-mobil

GL Sciences Biokolonner - Peptidmappning

Inertsil Peptides C18

ODS-kolonn designad för peptidmappning

Produktlista

Applikation

Inertsil Peptides C18



Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.se



Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se