sidhuvud-mobil

Biokolonner Peptidmappning - Standarder

Använd Agilents peptidmappningsstandard, innehållande 10 peptidstandarder, eller HSA- standarden med 7 syntetiska Humant-Serum-Albumin-peptider, för att säkerställa att systemet används vid optimala betingelser för metoden.

Peptide Quality Control Standard, 71µg in 2ml vial, art.nr 5190-0583

Använd Agilents 10-Peptide Quality Control Standard, den standard som Agilent använder för att kvalitetskontrollera sina kolonner, för att utvärdera din kolonns prestanda under dess livstid. Standarden kan användas både för HPLC och LC/MS. Räcker till ca 20 injektioner per vial.

"Use Agilent´s 10-Peptide Quality Control Standard, the same standard Agilent uses to QC its columns, to evaluate your column performance over its lifetime. It can be used for HPLC or LC/MS. Approximately 20 injections per vial."

AdvanceBio SEC Protein Standards

HSA Peptides Standard Mix, art.nr G2455-85001

HSA-standard med 7 syntetiska Humant-Serum-Albumin-peptiderSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias