sidhuvud-mobil

Tosoh Bioscience Biokolonner - Affinitetskromatografi, Titer- och Koncentrationsbestämning

Affinitetskromatografi ger den största potentiella specificiteten och selektiviteten för biomolekyler. Vid affinitetskromatografi adsorberas målmolekylen specifikt och reversibelt genom en komplementär ligand. Exempel på en komplementär ligand innefattar en inhibitor, substratanalog, kofaktor eller en antikropp som specifikt känner igen målmolekylen. Den adsorberade molekylen elueras därefter oftast genom ändring i pH eller jonstyrka.

TSKgel Protein A-5PW
- Fast mAb Titer Analysis

TSKgel FCR-IIIA-NPR
- Affinity Column for ADCC EvaluationSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias