sidhuvud-mobil

Biokolonner - Karaktärisering av Glykaner och Glykanmappning

Glykosylering är en av de viktigaste posttranslationella modifieringarna av eukaryota cellproteiner. Glykanmodifierade proteiner är involverade i flera viktiga funktioner för cellerna såsom identifiering, kommunikation, genexpression, immunitet, tillväxt och utveckling.

Glykaner är olika former av oligosackarider som är kovalent bundna till proteiner primärt genom två strukturella alternativ; bundna till amidgruppen i en asparagin, benämns "N-länkade glykaner", eller fäst till hydroxylgrupp på serin eller treonin, benämns "O-kopplade glykaner". Båda typerna av glykaner ses som starka biomarkörer för att förstå förändringar relaterade till organell utveckling, och som terapeutiskta proteinbaserade läkemedel vars glykosyleringsmönster starkt påverkar dess effekt. För dessa läkemedel är därför karakteriseringen av glykaner obligatorisk men också utmanande.


Karaktärisering av glykaner delas in i fyra olika arbetsflöden:
  • Analys av Intakt glykoprotein
  • Glykopeptider
  • Glykanmappning
  • Analys av Monosackarider

Läs mer om glykanmappning under respektive leverantör: