sidhuvud-mobil

AdvanceBio HIC

  • Optimerad selektivitet - Idealisk för mAb oxidation och ADC DAR förhållanden
  • Bevisad prestanda - Varje batch testas med NIST mAb
  • Hög kvalitet - Varje kolonn testas individuellt

Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) bygger på effekten av "utsaltning" för att få proteiner att absorbera på en svagt hydrofob HIC-kolonn. Det vanligaste saltet som används är ammoniumsulfat som är lättlöslig även upp till 2 M, vilket krävs vid analys av många proteiner. Det är nödvändigt att även använda en buffert för att upprätthålla proteinlöslighet och för att stabilisera pH, förslagsvis natriumfosfat vid neutralt pH mellan 20 och 100 mM. Proteiner elueras från kolonnen i ordningsföljd efter ökande hydrofobicitet, genom en gradient från hög till låg koncentration av ammoniumsulfat. En gradient mellan 10 och 20 kolonnvolymer behövs vanligtvis för att få bra upplösning.

Agilent AdvanceBio HIC-kolonner finns i två format: 4,6 × 30 mm för snabba separationer och 4,6 x 100 mm för separation med högre upplösning.

Kolonnerna ger unik hydrofobicitet och upplösning genom att vara designade med en specifik bindningsteknik och baserade på ZORBAX fullt porösa silikapartiklar 3,5 μm och 450 Å. Optimal flödeshastighet är omkring 0,4 till 0,5 mL/min. Det är viktigt att även viskositeten av mobilfasen beaktas. Att upprätthålla temperaturkontroll är också avgörande: Det rekommenderas att hålla proverna kylda i autosamplern och kolonntemperaturen är också viktig då många proteiner är temperaturkänsliga och förändringar i retentionstid och toppform kan observeras vid olika temperaturer.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias