sidhuvud-mobil

Tosoh Biokolonner - HIC, Hydrofob Interaktionskromatografi

TSKgel HIC-kolonnerna är polymetakrylat-baserade med tre olika stationärfaser med olika hydrofobicitet. TSKgel Ether-5PW och TSKgel Phenyl-5PW är byggda på den porösa 5000PW-partikeln med 1000Å porstorlek. TSKgel Butyl-NPR är baserad på en 2.5 µm ickeporös partikel designad för snabba analyser.

TSKgel Phenyl-5PW

TSKgel Phenyl-5PW var den första kommersiellt tillgängliga polymerbaserade
HIC-kolonnen för högeffektiv HIC och som varit grunden till den ökande populariteten för HIC-tekniken.

TSKgel Phenyl-5PW

TSKgel Ether-5PW

TSKgel Ether-5PW är mindre hydrofob än TSKgel Phenyl-5PW och ger därför svagare interaktioner och kortare retention. TSKgel Ether-5PW är därför bäst lämpad för mycket hydrofoba proteiner som till exempel membranproteiner och antikroppar.

TSKgel Ether-5PW

TSKgel Butyl-NPR

TSKgel Butyl-NPR är den minst hydrofoba av de tre och kräver högre salthalt för bindning. TSKgel Butyl-NPR erbjuder snabba och kvantifierbara HIC-analyser tack vare de små 2.5 µm ickeporösa partiklarna som packas i korta kolonner som ger analystider under 10 minuter. Genom att inte ha någon porstruktur erhålls bättre upplösning vid höga flöden. En annan fördel med NPR-materialen är höga utbyten som möjliggör kvantifiering ner till nanogram. TSKgel Butyl-NPR finns i två olika längder, 3.5 cm för minimerad analystid samt 10 cm för hög upplösning och är därför ett utmärkt redskap för både processövervakning och kvalitetskontroll.

TSKgel Butyl-NPR
TSKgel Butyl-NPR

Analysis of monoclonal antibody and aggregates using a TSKgel Butyl-NPR columnSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se