sidhuvud-mobil

Biokolonner - Peptidmappning

Peptidmappning är en viktig teknik för att studera den primära strukturen av proteiner, identifiera och övervaka enskilda aminosyraförändringar, modifieringar och nedbrytningsprodukter. Karakterisering av proteiner genom klyvning till peptider är nödvändigt för att säkerställa en fullständig förståelse av proteinet.

Från läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling, genom klinisk testfas och vidare till bioproduktion och QA / QC finns det ett behov av peptidmappning.

Läs mer om peptidmappning under respektive leverantör:

Peptidmappningstandarder