sidhuvud-mobil

Biokolonner - Affinitetskromatografi, Titer- och Koncentrationsbestämning

Affinitetskromatografi är en mycket selektiv separationsteknik som nyttjar specifika interaktioner, ofta mellan specifika proteiner (t.ex antigen/antikropp). I flera stadier under utveckling och tillverkning av antikropssbaserade läkemedel måste proverna analyseras med avseende på koncentration av antikropp (IgG-titer). Antikroppstiterbestämning genom protein A-affinitets HPLC är en mycket mer robust, tillförlitlig och reproducerbar teknik jämfört med enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA). Protein A-affinitetskolonner kan användas för att bestämma koncentrationen av monoklonal antikropp för den optimala tiden för cellodling eller för att identifiera vilka kloner som uttrycker mest antikroppar. En protein A-affinitetskolonn kan också komma till användning om proverna behöver partiell rening före ytterligare analys.

Läs mer under respektive leverantör: