sidhuvud-mobil

Agilent BioSEC

Agilent har ett brett urval av SEC-kolonner som ger de valmöjligheter man behöver för perfekta separationer baserat på analyter och metodparametrar.

Nedanstående tabell och diagram ger en översikt över vilken kolonn och porstorleksområde som är rekommenderad för respektive provtyp. Vi rekommenderar att börja metodutveckling med AdvanceBio SEC-kolonnerna.

Agilent BioSEC

AdvanceBio SEC

AdvanceBio SEC-kolonnerna har en unik coating som reducerar sekundära interaktioner vid analys av proteiner, antikroppar och ADCs (antibody drug conjugates). De ger hög upplösning och känslighet för exakt kvantifiering och reproducerbarhet. Konsekventa resultat erhålls från kolonn till kolonn, batch till batch och labb till labb, vilket säkerställer att metoder kan överföras mellan avdelningar och platser.

AdvanceBio SEC-kolonner finns i två partikelstorlekar (1.9µm och 2.7µm) och fyra porstorlekar (120Å, 130Å, 200Å och 300Å):

AdvanceBio SEC 1.9 µm, 120Å eller 200Å

 • AdvanceBio SEC 1.9µm – sub 2µm-kolonner optimerade för att förbättra upplösningen och ge snabbare separationer vid SEC-analys med både HPLC och UHPLC
 • 120Å-kolonnen är optimerad för peptider och små proteiner
 • 200Å-kolonnen är optimerad för analys av antikroppar (monomer, aggregat och fragment) samt antikroppskonjugat (ADCs)
 • Unik hydrofil coating - ingen diolfas, inga hydrofoba interaktioner och inga silanoler. Förhindrar sekundära interaktioner och proteinadsorption.
 • Maximerad porstorlek och porvolym
 • Kraftigt tvärbunden - kemiskt stabil fas
 • Kompatibel med antingen LC-UV, 2D-LC och LC/MS (nativt eller denaturerat tillstånd)
 • Finns med 4.6 mm innerdimeter, kräver LC-system med låg systemvolym
 • Tryckgräns 620 bar
AdvanceBio SEC 1.9µm 120Å
AdvanceBio SEC 1.9µm 200Å

AdvanceBio SEC 1.9um PEEK-lined
AdvanceBio SEC 1.9 µm kolonner finns också med en beläggning av PEEK på kolonnens insida (PEEK-Lined). Detta motverkar aggregering av vissa proteiner, vilket kan ske i kolonner med hårdvara i rostfritt stål.

Kolonnerna är det perfekta valet för SEC-MS applikationer för nativa proteiner. Innerdiametern på 2.1mm är optimal för låga flöden (mellan 0.05 – 0.10 mL/min) vilket förbättrar MS-detektionen genom bl.a. effektivare jonisering. Mildare MS-förhållanden kan också användas, som bättre bevarar molekylstrukturen. Den inerta hydrofila modifieringen av silika-ytan innebär att det är möjligt att använda relativt låg koncentration ammoniumacetat, tillräckligt flyktigt för SEC-MS.

AdvanceBio SEC 2.7 um, 130Å eller 300Å

 • Optimerad porstorlek
  – 300Å för större bioterapeutiska proteiner, men även för mAbs och ADCs
  – 130Å för ett brett spektrum av mindre proteiner och polypeptider
 • Optimerad porvolym - stor porvolym för maximal upplösning
 • Optimerad partikelstorlek - 2,7 um fullt porösa partiklar för hög effektivitet
 • Optimerad ytkemi - patentskyddad polymerisk hydrofil yta för att minska sekundära interaktioner
 • Flera kolonndimensioner ger valmöjligheter för hastighet och upplösning. Möjlighet att seriekoppla kolonner med samma eller olika porstorlek för ökad upplösning respektive ökat linjärt molekylviktsintervall.
AdvanceBio SEC 2.7µm

BioSEC-3
Bio Sec-3 ger hög upplösning av mindre biomolekyler

 • Robusta 3 µm partiklar ”kotade” med ett neutralt hydrofilt lager
 • Klarar de flesta vattenlösliga buffertar
 • Stabila både vid höga pH, höga eller låga saltkoncentrationer.
 • Lämpliga för MS-applikationer

Bio SEC-5
Bio Sec-5 för större biomolekyler.

 • Robusta 5 µm partiklar belagda med ett neutralt hydrofilt lager
 • Klarar de flesta vattenlösliga buffertar
 • Stabila både vid höga pH, höga eller låga saltkoncentrationer.
 • Porstorlek upp till 2000 Å för vaksiner och andra större biomolekyler.

ProSEC 300S
ProSEC 300S är speciellt framtagen för analys av globolära proteiner.
Robusta partiklar med optimerad porsstorlek ger ett stort linjärt område. Analysen kan oftast utföras
med en enda kolonn vilket ger kortare analystider.

 • Robusta partiklar ger stabil baslinje
 • Snabbare analyser
 • Stort linjärt område

ZORBAX GF-250 och ZORBAX GF-450
ZORBAX GF-250 och ZORBAX GF-450 baseras på en hydrofil diol-bonding på en unik zirkoniumoxid
silika vilket ger ett utökat pH område.

 • Semi-prep eller prep-kolonner för flöden upp till 3 mL/min
 • Hög recovery, vanligen >90%.
 • Robusta, väl definierade partikel- och porstorlekar
 • Kan användas med organiska modifiers <25%
 • pH 3-8Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias