sidhuvud-mobil

PolyLC BioSEC – PolyHYDROXYETHYL A™

Poly LC har utvecklat ett hydrofilt material med poly(2-hydroxyethyl aspartamide) grupper kovalent bundna till silikapartiklar, PolyHYDROXYETHYL A. Materialet utvecklades för HILIC men i frånvaro av organiskt lösningsmedel kan PolyHYDROXYETHYL A även användas för SEC, för allt från de största proteinerna till aminosyrorna. Kolonnen ger en dramatisk ändring av retentionstid med en milt denaturerande mobilfas, såsom 50 mM myrsyra.

För proteiner och peptider, använd 300 Å eller 200 Å material. För mindre polära ämnen, prova premium 3 μm partiklar med 100 Å porstorlek.

PolyHYDROXYETHYL A™

PolyHYDROXYETHYL A

  • Partikelstorlekar: 3 µm, 5 µm och 12 µm
  • Porstorlekar från 60 Å till 1500 Å
  • Kolonn-ID: från 150 µm nano-LC upp till preparativa 50,8 mmSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias