sidhuvud-mobil

Tosoh TSKgel PW

Kataloger


Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

TSKgel PW- och PWXL

De huvudsakliga användningsområdena för TSKgel PW- och PWXL-kolonnerna är analys av cellulosa, akrylamider, glykoler, dextraner, polyvinylalkohol och oligosackarider. Kolonnerna är baserade på sfäriska, porösa, hydrofila polymetakrylat-partiklar. Kan användas över ett brett område av lösningsmedel upp till 20%
(i vissa fall 50%). De tål temperatur upp till 80ºC och är stabila mellan pH 2-12.
 
TSKgel PW-kolonnerna innehåller partiklar på 12 och 17 um och levererar separationer med hög upplösning. TSKgel PWXL-kolonnerna har mindre partikelstorlek än TSKgel PW, vilket ger högre effektivitet för optimerad upplösning.
 
Det finns mix-kolonner där man blandat partiklar med olika porstorlekar, vilket resulterar i en utökad linjär kalibreringskurva. Dessa kolonner är användbara för snabb scouting molekylviktsprofil för ett okänt prov och vid karakterisering av prover med en mycket bred Mw-distribution.
 
Det finns flera specialkolonner tillgängliga inom TSKgel PW-serien:

  • TSKgel G-DNA-PW är konstruerad för separering av stora polynukleotider, såsom DNA- och RNA-fragment på 500-5 000 baspar.
  • TSKgel G-Oligo-PW rekommenderas för analys av oligosackarider.
  • TSKgel SuperOligoPW innehåller mindre partiklar och mindre dimensioner jämfört med TSKgel G-Oligo-PW-kolonn, vilket möjliggör kortare analystid med hög upplösning av vattenhaltiga oligomerer.
  • TSKgel SuperMultiporePW-kolonner är packade med partiklar som innehåller ett stort antal porstorlekar. Den unika multi-pore-tekniken skapar en linjär kalibreringskurva i varje partikel, vilket resulterar i bättre noggrannhet för bestämning av molmassa.
  • TSKgel PWXL-CP-kolonner är specifikt konstruerade för analys av vattenlösliga katjoniska polymerer. Katjoniska grupper på ytan av packningsmaterialet förhindrar oönskad interaktion mellan katjoniska polymerer och möjliggör eluering under låga saltförhållanden.