Meny
Summa varor
0,00 kr

GPC - SEC-kolonner

Gel Permeation Chromatography (GPC) är en kromatografisk teknik som likt Size Exclusion Chromatography (SEC) separerar analyter beroende av dess storlek. Tekniken används ofta för analys av polymerer, vanligtvis i organiska lösningsmedel men även med vattenbaserade eluenter för vattenlösliga polymerer. Det är ofta nödvändigt att separera polymerer, både för att analysera dem och för att rena den önskade produkten. Vid karakterisering av polymerer är det viktigt att beakta molekylvikten samt molekylviktsfördelningen. 

Separation sker genom användning av porösa partiklar packade i en kolonn. De mindre analyterna kan lättare komma djupare in i porerna, vilket ökar deras retentionstid när de pumpas genom kolonnen. Omvänt tillbringar större analyter mindre eller ingen tid i porerna och elueras snabbt. Alla kolonner har ett intervall av molekylvikter som kan separeras på ett reproducerbart sätt.

Size Exclusion Chromatography används också för separation av proteiner, >> läs mer om kolonner för BioSEC här

GPC - Gel Permeation Chromatography

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist