sidhuvud-mobil

Tosoh TSKgel SEC

SEC används ofta av biokemister för isolering av proteiner, avlägsnande av aggregat, avsaltning av ett proteinprov eller separation av nukleinsyrafraktioner. SEC används också för att karakterisera vattenlösliga polymerer som används i livsmedel, färger, farmaceutiska preparat etc.
 
TSKgel SEC-kolonnerna (SW- och PW-serien) består av antingen silika- eller polymerbaserade packmaterial med partikelstorlek från 2 μm till 20 μm. Kolonnerna är tillgängliga i dimensioner för analytiska och semipreparativa applikationer i rostfritt stål, PEEK eller glas.
 
Det viktigaste kriteriet för att välja mellan TSKgel SW och TSKgel PW är molekylvikten på provet och dess löslighet. Som grundregel används de silikabaserade TSKgel SW-kolonnerna för proteiner och andra biopolymerer, då deras väldefinierade porstorlekfördelning ger maximal upplösning för proteinseparationer. För syntetiska, vattenlösliga polymerer används de polymetakrylat-baserade TSKgel PW-kolonnerna, eftersom de uppvisar ett mycket större separationsintervall och kalibreringskurvorna har bättre linjäritet över ett större molekylviktsområde.

Katalog


Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

Applikationsområden:

TSKgel SW-serien

TSKgel PW-serien

Hur väljer jag rätt TSK-kolonn för min SEC/GFC-applikation?