sidhuvud-mobil

Tosoh TSKgel SW

TSKgel kolonner av SW-typ (SW, SWXL, UP-SW, SuperSW och UltraSW) är alla baserade på sfäriska silikapartiklar med mycket hög inre porvolym. En hydrofil diol-fas skyddar silikaytan från att interagera med proteinprover. De är stabila från pH 2,0 till 7,5 och har utmärkt lösningsmedelsstabilitet upp till 100% polärt organiska lösningsmedel.
 
De olika porstorlekarna i kolonnerna TSKgel SW-serien resulterar i olika användningsområden baserat på proteinernas molekylvikt. Dessutom finns olika partikelstorlekar, kolonndimensioner och hårdvarumaterial tillgängliga för var och en av TSKgel-SW-kolonnerna. Kolonnerna är normalt i stål men en del kan även beställas i glas eller PEEK (BioAssistSW) för exempelvis proteiner eller där det är viktigt med en stålfri miljö. De resulterande skillnaderna i kolonnegenskaper tillåter användarna att välja lämplig kolonn efter individuella krav på separation. De senaste innovationerna kring SW-partikeln omfattar små partiklar dedikerade för antikroppsanalys (Super SW mAb och UltraSW Aggregate) och UHPLC-kolonner med 2 um partiklar
(UP-SW2000 och UP-SW3000).

TSKgel UP-SW

TSKgel UP-SW – UHPLC-kompatibla kolonner som är det senaste tillskottet till den populära TSKgel SW-serien.

TSKgel UP-SW finns i två olika partikelstorlekar och tre olika porstorlekar, 2µm/125Å (UP-SW2000), 2µm/250Å (UP-SW3000) och 3µm/300Å (UP-SW Aggregate.

TSKgel UP-SW2000

Har identiskt molekylviktsområde (1-150 kDa) som 5 µm TSKgel G2000SWXL och 4 µm TSKgel SuperSW2000, vilket underlättar överföring av befintliga metoder. Tack vare TSKgel UP-SW2000 kolonnens mindre partikelstorlek ger denna kolonn mycket högre kolonneffektivitet.

TSKgel UP-SW3000

Har identiskt molekylviktsområde (10-500 kDa) som 5 µm TSKgel G3000SWXL och är lämplig för separation av antikropp-monomer, aggregat och fragment med hög upplösning. En TSKgel UP‑SW3000 ger högre upplösning än två seriekopplade TSKgel G3000SWXL kolonner. 

TSKgel UP-SW Aggregate

TSKgel UP-SW Aggregate, 3µm partiklar med 300Å porstorlek, är specifikt framtagen för analys av mAb-aggregat, högmolekylära (MW) proteiner och nukleinsyror.
Finns i 4,6 mm innerdiameter, kompatibla med både UHPLC och HPLC-system. Kräver mindre provvolym och ger högre känslighet jämfört med 7,8 mm ID TSKgel UltraSW Aggregate-kolonnen.

TSKgel G3000SWXL

TSKgel G3000SWXL har varit branschstandard för kvalitetskontroll av antikroppar med SEC i årtionden. Fraktioneringsintervallet är tillämpligt för proteiner upp till 500 kDa. Dessa kolonner har hög porvolym, låg adsorption och utmärkt kolonneffektivitet, som allt bidrar till välrenommerad upplösning.

TSKgel G3000SWXL finns också tillgänglig i PEEK (BioAssist) och glas (QC-PAK) för de fall då man behöver minska provadsorption till rostfritt stål. 

TSKgel mAb – SuperSW mAb HTP/HR & UltraSW Aggregate

TSKgel mAb-serien med dedikerade SEC-kolumner för analys av antikroppar, ger betydande framsteg i upplösning. Serien består av tre olika kolonner och tillhörade förkolonner. Var och en av kolonnerna i TSKgel mAb-serien är framtagen för specifika separationsproblem.

TSKgel SuperSW mAb HR (High Resolution) ger förbättrad upplösning över hela spannet från fragment till aggregat vid analys av monoklonaler.
Den har samma kolonndimensioner (7,8 mm ID x 30 cm längd) som den etablerade TSKgel G3000SWXL.

TSKgel SuperSW mAb HTP (High Throughput) har mindre partikelstorlek (4 µm) och innerdiameter (4.6 mm) vilket gör det möjligt att halvera analystiden utan att kompromissa med upplösning.

TSKgel Ultra SW Aggregat (7,8 mm ID x 30 cm L) har en mindre partikelstorlek och en högre "exclusion limit".
Den ger ett bredare separationsintervall för aggregat.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias