sidhuvud-mobil

GPC/SEC

GPC (Gel Permeation Chromatography) eller SEC (Size Exclusion Chromatography) är kromatografiska metoder där man separerar molekyler efter storlek eller molekylvikt. Metoden används främst för stora komplexa molekyler såsom proteiner eller polymerer.

GPC används mest för polymerer med organiskt lösningsmedel som mobilfas.
SEC används mest för proteiner med vattenbaserad mobilfas.

Olika molekyler vandrar olika fort genom kolonnen beroende på dess storlek. Ju mindre molekylerna är desto lättare kan de tränga in i de smala, slingrande kanalerna. Små molekyler får på så sätt en längre väg än större molekyler. Vägen blir längst för de allra minsta molekylerna - de passerar genom flest kanaler. De största molekylerna tränger aldrig in i packmaterialet och kommer på så vis först ut ur kolonnen. Man kan säga att gelfiltreringen ger "omvänd silverkan".

Läs mer om GPC/SEC under respektive leverantör:

GPC System

GPC/SEC Standarder