sidhuvud-mobil

Shodex GPC/SEC Kolonner

Shodex SEC-kolonner tillverkas av Showa Denko i Japan och finns i många olika faser, t.ex Asahipak, OHpak och SUGAR.

Läs mer om kolonnerna under respektive kolonntyp här nedanför.

Kataloger

Vattenbaserad SEC
(GFC)

Organisk SEC
(GPC)

Ligand Exchange
 

Teori

Vid analys av polära polymerer kan flera mekanismer interagera och orsaka felaktig molekylviktsberäkning.

Molekylsviktsberäkning

Interaktion mellan analyten och packningsmaterialet

 • Hydofobisk interaktion
  Analyten adsorberas i packmaterialet, eluering fördröjs och ger felaktig molekylviktfördelning (figur B,D)
 • Jonisk interaktion
 1. Analyten repelleras från packmaterialet, elueringen påskyndas och och ger felaktig molekylviktsfördelning (figur A,C)
 2. Analyten adsorberas i packmaterialet, eluering fördröjs och ger felaktig molekylviktfördelning (figur B,D)

Interaktion i analyten

 • Jonisk repulsion i makromolekyler orsakar strukturexpansion. 
  Detta kan påskynda elueringen och resultera i överskattning av molekylvikten (figur A).
 • Aggregering.
  Molekylerna kan aggregera och då detekteras som större (figur A).

Interaktion mellan analyten och lösningsmedlet

 • Flervärda joner i lösningsmedlet kan binda joniska molekyler i analyten

Metoder för att minska interaktion:

Vattenbaserat, SEC

Jonisk interaktion
Tillsätt salt

Hydrofobisk interaktion
Katjoniska polymerer, minska pH
Anjoniska polymerer, öka pH

Organiskt, GPC

Jonisk interaktion
Tillsätt salt
Exempelvis LiBR till DMF
CF3COONa till HFIP

Hydrofobisk interaktion
Sänk eluentens polaritet
Exempelvis byt från DMF till THF

Hydrofil interaktion
Öka eluentes polaritet
Exempelvis byt från THF till DMF

Lösningsmedelsguide

Lösningsmedelsguide

Val av kolonn för SEC

SEC Column selection guide

Kompatibilitetstabell för Shodex GPC-kolonner