sidhuvud-mobil

Thermo Scientific SEC Kolonner

Thermo tillhandahåller robusta SEC-kolonner i faserna: Acclaim SEC, Biobasic SEC och MabPac SEC.

Acclaim™ SEC
Size-Exclusion för separation av vattenlösliga poymerer

Thermo Scientific Acclaim™ SEC-300 och SEC-1000 är en serie av kolonner speciellt framtagna för separation av vattenlösliga polymerer och oligomerer. Kolonnerna finns i två porstorlekar; 300 Å och 1000 Å, och är optimerade för ett brett molekylviktsområde. Vattenlösliga polymerer förekommer inom de mest skiftande områden både som syntetiska och naturliga ämnen, läkemedel, livsmedel och kosmetik för att nämna några.

  • De hydrofila polymetakrylatpartiklarna är monodispersa och multiporösa vilket resulterar i en rak kalibreringskurva
  • Liten partikelstorlek som packas i 4,6 x 300 mm kolonner ger hög upplösning och lägre åtgång av lösningsmedel.
  • Två kolonner med olika porstorlekar ger ett stort linjärt område från 100 till 1000 kDa
  • Stabil bonding ger låg blödning vilket gör att kolonnerna lämpar sig väl för många detektorer såsom UV, RI, MS, ELSD och Thermo Scientific Dionex Corona™
  • pH-område 2-12
Acclaim SEC

BioBasic™ SEC
BioBasic™ SEC-kolonner från Thermo Scientific ger oöverträffad storleksseparering av vattenlösliga peptider, proteiner och andra vattenlösliga biomolekyler.

Mycket robusta och effektiva kolonner med lång livslängd som tål höga temperaturer och tryck upp till 400 bar. Porösa 5µm sfäriska partiklar tillverkade från ultraren silica och ändkappad Diol.

Finns i porstorlekarna BioBasic SEC 60, BioBasic SEC 120, BioBasic SEC 300 och BioBasic SEC 1000 Å för att täcka molekylvikter från 100 till 1000 kDa

BioBasic

MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion
MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion från Thermo Scientific för proteiner med molekylvikter från 100 till 1000 kDa. Används med fördel vid separation av monoklonala antikroppar.

Ger hög upplösning av monomerer, aggregat, Fab och Fc fragment. SEC-kolonner från Thermo Scientific™ ger mycket bra resultat även vid icke denaturerade lösningar vid både låg och hög salthalt samt flyktiga eluenter. Porösa 5 µm sfäriska partiklar tillverkade av ultraren silica och
"end capped" Diol.

  • Porstorlek 300Å
  • Tål tryck upp till 1000 psi,
  • Temperatur upp till 30°C
  • PH 2,5 till 7,5.
MAbPac