sidhuvud-mobil

Tosoh Gel Permeation Chromatography (GPC)

GPC spelar en viktig roll vid karakterisering av polymerer inom den kemiska och petrokemiska industrin.

Partiklarna i TSKgel GPC-kolonner är framställda av polystyren divinylbensen för organiskt lösta polymerer. För vattenlösliga polymerer används polyvinyl baserade partiklar.

SuperHZ Serien
SuperHZ serien består av semi-mikro GPC-kolonner (4,6mm ID x 150 mm och 6,0mm ID x 150mm) packade med styren - divinylbensen. Analysen kan utföras på halva tiden mot en konventionell kolonn (7,8 mm ID x 300 mm) och med 1/6 eller 1/3 av lösningsmedelsförbrukning, med bibehållen upplösning. Alla kolonner levereras i THF.
 

SuperMultiporeHZ Serien
SuperMultiporeHZ Serien är en ny teknik med multiporer som har en bred porfördelning i varje partikel. Multiporkolonner ger liksom Blendkolonnerna en linjär kalibreringskurva vilket ger en bättre bild av molekylviktsfördelningen. GPC multiporekolonner finns för tre olika molekylviktsområden och har låg dödvolym, 4,6 mm ID x 150 mm.

SuperH Serien
SuperH serien består av semi-mikro GPC-kolonner (6,0 mm ID x 150 mm) packade med styren - divinylbensen. Analysen kan utföras på halva tiden mot en konventionell kolonn (7,8 mm ID x 300 mm) och med 1/3 lösningsmedelsförbrukning, med bibehållen upplösning.
Alla kolonner levereras i THF.
 

HXL-Serien
HXL-Serien GPC-kolonner med 5 µm eller 9 µm styrendivinylbensen partiklar, dimension 7,8 mm ID x 300 mm.
 

HHR-Serien
HHR-Serien är GPC-kolonner med utmärkta egenskaper för organiska lösningsmedel, 5 µm styrendivinylbensen partiklar, dimension
7,8mm ID x 300mm.
 

H-HT Serien
H-HT Serien HXL-Serien högtemperatur GPC-kolonner med 13 µm, 20 µm eller 9 µm styrendivinylbensen partiklar, dimension 7,8mm ID x 300mm.
 

MultiporeHXL-M
MultiporeHxl-M Serien är en ny teknik med multiporer som har en bred porfördelning i varje partikel. Multiporkolonner ger liksom Blendkolonnerna en linjär kalibreringskurva vilket ger en bättre bild av molekylviktsfördelningen. Partikelstorleken är 5µm, har en ”Exclusion limit” vid 6x106.
.

Organiskt lösta polymerer

Kolonnmaterial: Polystyren
Kolonner med ultralåg adsorption och begränsat lösningsmedelsområde
SuperHZ  ”high throughput”
HXL ”konventionell”

Kolonner med låg adsorption och bredare lösningsmedelsområde

SuperH  ”high throughput”
HHR ”konventionell”

TSKgel Alpha / TSKgel SuperAW
TSKgel Alpha- och TSKgel SuperAW-kolonnerna är utvecklade för analys av polymerer med mellanpolaritet. Dessa kolonner innehåller hydroxylerade polymetakrylatpartiklar som är tvärbundna i högre grad än TSKgel PW partiklarna. Kolonnerna erbjuder utmärkt stabilitet i 100% vattenhaltiga och i en mängd olika organiska lösningsmedel (metanol, acetonitril, DMF, DMSO, isopropanol, THF och HFIP) i koncentrationer upp till 100%. De sväller minimalt tack vare att de är så stark tvärbundna.
Exempel på tillämpningar inkluderar rengöringsgel i metanol, grad av förtvålning av polyvinylalkohol i HFIP och natriumdodecylsulfat, polyimid, såväl som cellulosaderivat i DMF.
 
Både TSKgel Alpha och SuperAW finns även som mix-kolonner där man blandat partiklar med olika porstorlekar, vilket resulterar i kolonner med utökad linjär kalibreringskurva. Dessa kolonner är användbara för snabb scouting molekylviktsprofil för ett okänt prov och vid karakterisering av prover med en mycket bred Mw-distribution.
 
Använd TSKgel SuperAW för applikationer där kort analystid krävs och för att minska lösningsmedelsförbrukningen. TSKgel SuperAW-partiklarna har en liknande kemi som TSKgel Alpha men ger fördelar genom mindre partikelstorlekar, mindre kolonndimensioner och motsvarande upplösning.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias