sidhuvud-mobil

Agilent Bio IEX Kolonner

Agilent Bio jonbyteskolonner är packade med polymera, icke-porösa jonbytespartiklar. Kolonnerna är designade för hög upplösning, högt utbyte och högeffektiva separationer av peptider, oligonukleotider och proteiner. Bio IEX-familjen erbjuder stark katjonbytande (SCX), svag katjonbytande (WCX), stark anjonbytande (SAX) och svag anjonbytande (WAX) faser. Alla Bio IEX-faser finns tillgängliga i 1.7, 3, 5 och 10 µm icke-porösa partiklar.

Agilent Ion Exchange - Product Families

Agilent Ion Exchange

Agilent Bio IEX - Dynamic Binding Capacity

Agilent Bio IEX
Agilent Bio IEX partikel

Agilent Bio MAb

Grundlig karakterisering av monoklonala antikroppar innefattar identifiering och övervakning av sura och basiska isoformer. Agilent Bio MAb HPLC-kolonner har en unik fas speciellt utformad för högupplösta jonbytesbaserade separationer av monoklonala antikroppar. Bio MAb kolonnerna är tillgängliga i 10 µm, 5 µm, 3 µm och 1.7 µm partiklar, vilket ger högre upplösning med de mindre partiklarna. Bio MAb kolonnen har en mycket robust, tätt packade, partiklar med svagt katjonbytande fas. Denna fas av Bio MAb kolonnen är kemiskt bunden till en hydrofil, polymer coatingen av Bio MAb-partikeln.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se