Meny
Summa varor
0,00 kr

Agilent

ZORBAX SAX- och 300SCX-kolonner är baserade på robusta ZORBAX-silikapartiklar och ger hög effektivitet och snabba separationer. De finns tillgängliga som både Starka Anjonbytare (SAX) och Starka Katjonbytare (300SCX).

  • Stabil från pH 2-7 och kompatibla med organiska mobilfasmodifierare
  • ZORBAX SAX har kvartär amin grupper. Kolonnen är idealisk för separation av vattenlösliga föreningar såsom aromatiska och alifatiska karboxylsyror och sulfonsyror.
  • ZORBAX SCX-packning har 300Å porstorlek silikapartiklar bundna med en aromatisk sulfonsyra. Denna kolonn används för separationer av basiska, vattenlösliga föreningar och biomolekyler.

För jonbyteskolonner för bioapplikationer >> se mer info här

>> ZORBAX Ion-exchange Columns – SAX and SCX.pdf

Zorbax jonbyteskolonner


Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist