sidhuvud-mobil

Knauer Azura RID 2.1L High Flow – Refractive Index Detector

AZURA RID 2.1L High Flow är en känslig och konkurrenskraftig preparativ RI-detektor. Den är lämplig för detektering av föreningar med liten eller ingen UV-absorbans, såsom alkoholer, sockerarter, lipider eller polymerer i höga koncentrationer.

Denna detektor är konstruerad för användning i semipreparativa och preparativa HPLC-applikationer såväl som under vissa betingelser för GPC applikationer. Den intelligent utformade optiska enheten med avancerad temperaturkontroll ger hög känslighet, snabb baslinjestabilisering och utmärkt reproducerbarhet. Dessutom har LED-lampan med lång livslängd, högtryckssäker flödescell, förbättrade säkerhetsfunktioner och förbättrade diagnosfunktioner för enkel hantering och minimalt underhåll. Den har ett brett linjärt dynamisk intervall och maximal flödeshastighet på 100 mL/min.

Denna detektor kan styras med OpenLAB® EZChrom, ClarityChrom® och PurityChrom® Bio-programvaran, samt från AZURA Mobile Control-appen via LAN eller via analog-kontroll, så att den kan integreras i nästan vilket LC-system som helst.Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post