Meny
Summa varor
0,00 kr

RI-detektorer

RI-detektorn är unik bland vanliga HPLC-detektorer eftersom den är verkligt universell i dess detekteringsförmåga. En RI-detektorer kan användas vid detektering av ämnen med begränsad joniserings- eller fluorescerande förmåga, men främst för ämnen som har låg eller ingen UV-absorption, såsom alkoholer, sockerarter, fettsyror, polymerer och kolhydrater. En begränsning med RI-detektorer kan vara att de är temperaturberoende och inte lämpliga för gradienteluering.

Vi hjälper dig gärna!

Mattias Arvidsson
Applikationskemist