sidhuvud-mobil

LC RI-Detektorer

RI-detektorn är unik bland vanliga HPLC-detektorer eftersom den är verkligt universell i dess detekteringsförmåga. En RI-detektorer kan användas vid detektering av ämnen med begränsad joniserings- eller fluorescerande förmåga, men främst för ämnen som har låg eller ingen UV-absorption, såsom alkoholer, sockerarter, fettsyror, polymerer och kolhydrater. En begränsning med RI-detektorer kan vara att de är temperaturberoende och inte lämpliga för gradienteluering.

Knauer Azura RID 2.1L
 

Knauer Azura RID 2.1L
High Flow

Shodex RI-detektor Serie 500
 Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post