sidhuvud-mobil

Provupparbetning Lipid Removal - Agilent Technologies

EMR Sorbent Technology

BroschyrSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

Vi delar upp provupparbetningsprodukterna utifrån de matriser de är rekommenderade för:

1. Komplexa matriser

Komplexa matriser såsom spårämnen i feta matriser i till exempel miljöprover eller livsmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.

Dispersive Solid Phase Extraction (dSPE) – Enhanced Matrix Removal (EMR)
Fångar lipider, kombineras främst med QuEChERS-extraktioner.
- Läs mer här

Dispersive Solid Phase Extraction (dSPE) QuEChERS-extraktion- Läs mer här

Captiva EMR-Lipid i packade patroner,
3ml (300mg) respektive 6ml (600mg)
- Läs mer här

2. Plasma, serumprover

Lipid Removal i kombination med proteinfällningsfiltrering
 

Silikabaserad Captiva EMR-Lipid i packade patroner och plattformat

- Läs mer här

Captiva ND Lipid


- Läs mer här