Meny
Summa varor
0,00 kr

Lipid Removal

Förekomsten av lipider i komplexa, feta matriser såsom till exempel miljöprover eller livsmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung samt fosfolipider i serum och plasma har en negativ effekt på HPLC-kolonnernas livstid och jonsuppression vid MS-detektion. Lipid Removal från feta miljö- och livsmedelsmatriser utförs med dispersive SPE eller SPE-patroner från QuEChERS-extrakt.

Fosfolipid-upprening från serum eller plasma kräver ett mer aktivt protokoll än en enkel proteinfällning och eftersom detta innebär bindande upprening måste dess effekter på analyter övervägas. Fosfolipid-upprening från serum eller plasma görs därmed främst med produkter som kombinerar filtrering av proteinfällningar med interaktioner som effektivt avlägsnar fosfolipider.

Lipid Removal

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist