sidhuvud-mobil

Agilent Organisk GPC

Organic GPC / Start-up Kit
Startpaket med allt du behöver för att snabbt och enkelt komma igång med organisk GPC. Paketet innehåller noggrant utvalda kolonner och standarder som passar för de flesta GPC-applikationer.

 • PLgel 5 µm MIXED-C för molekylvikter 200-200000 g/mol
 • Standarder för “Broad calibration”

PLgel MIXED
PLgel MIXED gör det enklare att välja rätt kolonn. Varje kolonn innehåller en blandning av individuella porstorlekar, noggrant blandade för att täcka ett brett molekylviktsområde och samtidigt ge en linjär kalibreringskurva.  Eliminerar risken för överlappande kolonner vilket ger ”pucklar” på kalibreringskurvan. Behöver du bättre upplösning? Addera ytterligare en kolonn!

 • Stort utbud av PLgel MIXED speciellt utvecklade för olika applikationsområden

PLgel Individual Pore Size
GPC kolonner med individuell porstorlek erbjuder hög upplösning inom ett specifikt molekylviktsområde. Den linjära delen av kalibreringskurvan, där lutningen är som flackast, ger den optimala upplösningen.

 • Hög prestanda förbättrar produktiviteten
 • Välj den optimala kolonnen för en specifik applikation
 • Färre kolonner ger snabba analyser vilket sparar tid och pengar

PLgel MIXED-LS
PLgel MIXED-LS serien är en ny typ av PS/DVB kolonner framtagna speciellt för Light Scattering applikationer. Den nya packningstekniken har praktiskt taget eliminerat läckage av nanopartiklar. Detta ger en häpnadsväckande förbättring av kvaliteten på de data man erhåller från ljusspridningsdetektorer.

 • Förbättrad analyskvalité
 • Behöver ej konditioneras, sparar tid och lösningsmedel
 • Maximera potentialen för din ljusspridningsdetektor

PLgel MiniMIX
PLgel MiniMIX i dimensionen 250 x 4,6 ger minskad förbrukning av lösningsmedel och därmed kostnader. I serien ingår PlusPore, Narrow Bore och PLgel MiniMIX. Alla kolonner kan användas med konventionell GPC utrustning.

 • Använder upp till 70% mindre lösningsmedel
 • Hög prestanda, fullt jämförbar med konventionella kolonner

PL Rapide
PL Rapide är ett utmärkt verktyg för screening av polymerer och trendanalyser. PL Rapide GPC-kolonner är konfigurerade för att kunna erbjuda snabba analyser på äldre system med större dödvolym. Detta genom att kombinera högeffektiva PLgel-material med större kolonndimensioner.
 
Genom att öka flödeshastigheten och reducera analystiden, åstadkoms bättre upplösning på system med större dödvolymer och detektorer med större flödesceller. Eftersom analystiden reduceras så minskar också förbrukningen av lösningsmedel.
 
PL Rapid finns för organisk GPC och vattenbaserad. För organiska applikationer finns kolonner för tre olika Mw områden; L, M och H – låg, medium och hög.

 • Korta analystider, mindre än 10 minuter
 • Snabbare svarstider möjliggör fler analyser per tidsenhet 
 • Lägre förbrukning av lösningsmedel
 • Finns som  L, M, och H; låg, medium, och högt  molekylviktsområde
 • F version för ”Flow injection analysis”

PLgel Preparative
Preparativ GPC används vanligen för att fraktionera polymerer eller isolera komponenter i blandningar av relativt små molekyler i komplexa matriser. Blandningen kan lätt separeras på basis av storlek som en serie olika fraktioner.

 • Effektiva kolonner ger utmärkt upplösning
 • “High loading”,  klarar mg nivåer
 • Mer än “10 x scale up” möjliggör god kvantifiering

InfinityLab PlusPore

InfinityLab PlusPore-kolonner är speciellt utformade för högupplöst GPC. De är packade med små, högeffektiva partiklar med optimerad porvolym, Multiporer, som ger linjär kalibreringskurva för ett stort MW-område.
 
PlusPore GPC-kolonner ger betydligt bättre upplösning än traditionella kolonner med individuell porstorlek eller Mixed mode-kolonner. Maximal upplösning åstadkoms med hög effektiva små partiklar och multi pore-teknologi, utan att ge avkall på molekylviktsområde eller livslängd.
 
PlusPore finns för fyra olika molekylviktsområden; MesoPore, OligoPore, PolyPore och ResiPore.
Alla PlusPore- kolonner har utmärkt kemisk och mekanisk stabilitet och kan användas med alla organiska lösningsmedel i temperaturer upp till 220ºC.

MesoPore-kolonnerna består av 3 µm partiklar med stor porvolym. De har utformats speciellt för att ge optimala resultat vid analys av prepolymerer, dvs polymermaterial med en stor oligomer komponent. MesoPore ger mycket bra separationer av lågmolekylära polymerer, såsom prepolymerer, hartser, polyoler och siloxaner.

 • Mycket stabilt material som är kompatibelt med de flesta lösningsmedel
 • 3µm partiklar ger mycket bra separation
 • Verklig återspegling av molekylviktsdistributionen

OligoPore-kolonner har en väsentligt högre porvolym än konventionella GPC-kolonner. Detta ger kraftigt förbättrad upplösning av oligomerer. Preparativa kolonner i dimensionen 300 x 25 mm kan belastas med stora provmängder och samtidigt ge hög upplösning

 • Näst intill linjär kalibreringskurva för bästa prestanda
 • Mycket stabilt material som är kompatibelt med de flesta lösningsmedel

PolyPore​​-kolonner har utvecklats speciellt för analys av polymerer med bred molekylviktsfördelning. Materialet består av 5µ partiklar med extremt stor porvolym. Detta ger kolonnen ett stort arbetsområde och mycket detaljerade analyser.

 • Mycket bra rutinkolonn med hög upplösning
 • Stort arbetsområde förenklar kolonnval
 • Liten partikelstorlek ger mycket information om provet.

ResiPore är det perfekta valet för analys av hartser och kondensationspolymerer med komplexa molekylviktsfördelningar. ResiPore kolonnerna består av 3 um partiklar med en stor porvolym. Dessa högeffektiva kolonner ger maximal upplösning i molekylviktsområdet.

 • Effektiv separation vid komplex molekylviktsdistribution
 • Ger en verklig bild av provet
 • Stor porvolym ger mycket information om provet

ZORBAX PSM
ZORBAX PSM-kolonner, "porous silica microspheres", består av porösa silikapartiklar och kan användas för storleksseparering av de flesta syntetiska och naturliga polymerer. Partiklarna har hög mekanisk hållfasthet och varken krymper eller sväller i vanliga organiska eller vattenhaltiga (pH 2-7 ) lösningsmedel .

ZORBAX PSM-kolonner finns i två versioner: 

 1. En silandeaktiverad för användning med icke-polära eller relativt polära polymerer i icke vattenbaserade eller delvis vattenbaserade lösningsmedel, betecknas med ett S efter kolonnamnet
 2. En icke-deaktiverad avsedd för användning med både icke- vattenhaltiga och vattenhaltiga mobilfaser
   
 •  För polymerer med molekylvikter inom området  500 – 100000
 • Användbar både för organiska och vattenbaserad lösningsmedel
 • Silika baserade partiklar med hög mekanisk stabilitet som varken sväller eller krymper vid byte av lösningsmedel

KatalogerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias