sidhuvud-mobil

Shodex Polymerbaserade Kolonner för Organisk SEC (GPC)

Standardkolonn för organisk baserad SEC (GPC): KF-800

Specialkolonn för analys i kloroform: KF-800

Specialkolonn för analys i dimetylformamid, DMF: KD-800

Specialkolonn för analys i HFIP, hexafluoroisopropanol: HFIP-800, HFIP-600

Specialkolonn för ”Solvent-peak separation”: KF-800

Kortare kolonner för snabbare analyser: KF-600, KF-400HQ

Specialkolonn för ”Linear Calibration”: LF

Specialkolonner för analyser vid höga temperatur, höga molekylvikter: HT-800, UT-800

Katalog

Technical NotebookSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

Polymerbaserade kolonner för organisk baserad SEC (GPC)

KF-800

 • Standardkolonn för GPC
 • Finns för både låga och höga molekylviktsområden
 • USP L21
KF-800
Molekylviktsspann

Organisk baserad SEC (GPC), kloroform

KF-800

 • Standardkolonn för GPC
 • Finns för både låga och höga molekylviktsområden
 • USP L21
KF-800
K-800 Chloroform

Organisk baserad SEC (GPC), Dimetylformamid, DMF

KD-800

 • Standardkolonn för GPC
 • Finns för både låga och höga molekylviktsområden
 • USP L21
KD-800 DMF

Organisk baserad SEC (GPC), för "Solvent-peak" separation

KF-800

 • Används tillsammans med en linjär kolonn
 • Ändringen av elueringsordningen för monomerer, additiver och lösningsmedelstoppen i de lägre molekylviktsområdena reducerar interferensen vid kalkylering av molekylviktsdistributionen för polymerer och oligomerer
Solvent-peak kolonner

Organisk baserad SEC (GPC), snabbare analyser

KF-600

 • Kolonndimension 6,0 mm ID x 150 mm
 • Halva analystiden jämfört med en standardkolonn
 • Lösningsmedelsåtgång är ca 1/3 jämfört med en standardkolonn
 • Kompatibel med flera lösningsmedel
 • USP L21

KF-400HQ

 • Kolonndimension 4,6 mm ID x 250 mm
 • Ca 1,5 gång bättre upplösning jämfört med en standardkolonn
 • Ca 4 gånger bättre känslighet jämfört med en standardkolonn
 • Lösningsmedelsåtgång är ca 1/3 jämfört med en standardkolonn
 • Kompatibel med flera lösningsmedel
 • USP L21
GPC, snabbare analyser
KF-600 med THF

Organisk baserad SEC (GPC), "Linear Calibration"

LF

 • Multiporekolonn
 • Mycket linjär kalibreringskurva
 • Brett molekylviktsområde
 • USP L21
SEC Linear Calibration
Molekylviktsspann med THF

Organisk baserad SEC (GPC), analys vid hög temperatur, höga molekylvikter

HT-800

 • Brett molekylviktsområde
 • USP L21

UT-800

 • Tål mycket hög temperatur, 210ºC
 • För analys av ultrhöga molekylvikter
 • USP L21
HT-800 och UT-800

Organisk baserad SEC (GPC), kolonn för HFIP, hexafluoroisopropanol

HFIP-800

 • Specialkolonn för användning med hexafluoroisopropanol
 • USP L21

HFIP-600

 • Snabbare analyser, lägre lösningsmedelsförbrukning 6,0mm ID x 150mm
 • USP L21
HFIP-800 och HFIP-600
HFIP-800 och HFIP-600 med HFIP