sidhuvud-mobil

Svag Katjonbytare WCX – PolyCAT A™

PolyCAT A ™ tillverkas genom en unik process för att binda poly(asparaginsyra) kovalent till silikapartiklar. Proteiner elueras från denna polypeptidbaserade stationärfas i skarpa toppar med liten svansning. Bindningskapacitet och utbyte är också höga. Använd PolyCAT A ™ för:

  1. Laddade varianter som inbegriper deamidering, PEGylering, desialylering etc
  2. Analys av varianter av Hemoglobin
  3. Proteiner med pI över 6,0 (5,0 i speciella fall)
  4. Monoklonala antikroppar
  5. Histoner

Eftersom PolyCAT A ™ är ett svagt katjonbytes (WCX) material, används det vid pH-värden över 4. En gradient till obuffrad ättiksyra kommer att göra PolyCAT A™ oladdad, vilket möjliggör eluering av proteiner i ett flyktigt lösningsmedel. Peptider kan köras på PolyCAT A om de innehåller minst två positivt laddade grupper med en eluent över pH 4. Peptider med färre positiva grupper, såsom tryptiska fragment, får inte tillförlitlig retention och bör köras på PolySULFOETHYL A™ vid pH = 2,7 - 3,0. För proteiner som är större än 20 kDa rekommenderas porer på minst 1000 Å för optimal selektivitet och effektivitet.

Partikelstorlekar: 3 µm, 5 µm och 12 µm

Porstorlekar: 300 Å, 1000 Å och 1500 Å

Kolonn-ID: från 150 µm nano-LC upp till preparativa 50,8 mmSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias