sidhuvud-mobil

Stark Katjonbytare SCX – PolySULFOETHYL A™

PolySULFOETHYL A™ är ett starkt katjonbytar (SCX) material specifikt utvecklat för analys av peptider.
Det är således ett alternativ till reverserad fas (RPC) och separerar peptider m.a.p. skillnader i laddning snarare än polaritet. Jämfört med andra SCX-material baserade på sulfopropylgrupper (SP-) är PolySULFOETHYL A ovanligt hydrofil. Detta minimerar hydrofoba interaktioner, med höga utbyten och mindre svansning. Kapaciteten är också hög, vilket möjliggör bättre retention och fraktionering av svagt basiska peptider från trypsin digestion. Kapaciteten hos ett jonbytarmaterial som detta är 4x det för en jämförbar RPC-kolonn.

Använd PolySULFOETHYL A™ för:      

  1. Flerdimensionell HPLC av peptidblandningar, från bl.a. trypsin digestion i proteomikanalyser
    (inklusive iTRAQ® och ICAT® * reaktionsprodukter)
    Klicka här för exempel på Proteomik-applikationer med PolyLC kolonner
  2. Isolering av peptider från naturliga produkter
  3. QC och rening av syntetiska peptider
  4. Selektiv isolering av disulfidbundna peptider, fosfopeptider och C-terminala fragment från tryptiska digestioner
  5. Peptidmappning av digestion (trypsin, V8, CNBr, etc.)

Proteiner kan också köras på PolySULFOETHYL A™ -kolonner
Standardmaterial för peptidapplikationer är 300Å porstorlek, antingen som 3 µm eller 5 µm partikelstorlek. 200Å-materialet har ca 25% större kapacitet och är rekommenderat för fosfopeptider av iTRAQ®-reaktionsblandningar. För proteiner, använd 1000Å-material eller 1500Å-materialet.

Partikelstorlekar: 3 µm, 5 µm och 12 µm

Porstorlekar: från 200 Å till 1500 Å

Kolonn-ID: från 150 µm nano-LC upp till preparativa 50,8 mmSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias