sidhuvud-mobil

Svag Anjonbytare SCX – PolyWAX LP™

PolyWAX LP™ - anjonbytare för proteiner och nukleinsyror

De flesta proteiner har isoelektrisk punkt under 7 och renas eller analyseras lämpligast genom anjonbyteskromatografi. PolyWAX LP™ är ett hydrofilt svagt anjonbytesmaterial (WAX) som utvecklats av PolyLC för enzymer och andra proteiner. Selektiviteten är utmärkt, med höga utbyten. PolyWAX LP™ är framställd med linjär polyetylenimin PEI, vilket ger större selektivitet och utbyten. Nedanstående exempel demonstrerar förmågan hos PolyWAX LP™ att separera proteiner som skiljer sig åt med en enda fosfatgrupp.

Anion-Exchange of Ovalbumin Phosphorylation Variants

Anjonbyte är den metod som valts för upplösning av oligonukleotider och deras analoger med >15 baser. Det är också mycket snabbare än PAGE-geler för rening av dubbelsträngade DNA-produkter från PCR-reaktioner.
Använd PolyWAX LP™ för:

  1. Isokratisk separation av aminosyror, peptider och proteiner med isoelektrisk punkt under 7 från naturliga produkter
  2. Selektiv isolering och separation av fosfopeptider
  3. Analys och rening av oligonukleotider och deras analoger såväl som PCR produkter
  4. Proteomik, predigest fraktionering av intakta proteiner via jonbyte
  5. Anjonbyte av små sura lösta ämnen
  6. Electrostatic Repulsion-Hydrophilic Interaction Chromatography (ERLIC). Isokratiska separation av peptide och fosfopeptider som vanligtvis kräver gradienteluering, klicka här för mer info.

För små lösta ämnen, använd 100Å materialet. För peptider, använd 300Å.
För proteiner > 20 kDa rekommenderas en pordiametrar på minst 1000Å för optimal selektivitet och effektivitet.

Partikelstorlekar: 3 µm, 5 µm och 12 µm

Porstorlekar: från 100 Å till 1500 Å

Kolonn-ID: från 150 µm nano-LC upp till preparativa 50,8 mmSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias