sidhuvud-mobil

Proteinfällning - Agilent Technologies

Captiva ND (Non-drop) filtreringsplattor och patroner för organisk baserad proteinutfällning

Captivas unika dubbel-djupfilter avlägsnar fällda proteiner med minimal risk för cloggning och produktförlust. Alla Captiva-komponenter är extremt rena och testas noggrant mot icke-specifik bindning. Med Captiva-produkterna filtreras dina plasma-/serumprover tillförlitligt inom några minuter varefter filtratet är redo att injiceras direkt från uppsamlingsplattan. Captiva-produkterna är enkla att automatisera för ökad provhantering utan tidskrävande provöverföringssteg som krävs med konventionell proteinfällning.

Agilent Captiva filtreringsplatta

KatalogerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias