Meny
Summa varor
0,00 kr

Proteinfällning

Proteinfällning är lämpligt för matriser innehållande mycket proteiner (såsom serum/plasma/helblod) som kan störa i de efterföljande analytiska metoderna. Syror, organiska lösningsmedel, salter och metaller kan användas för proteinfällning. Utfällningen inträffar på grund av att proteinerna denaturerar eller aggregerar till följd av att pH eller hydrofobicitet förändrar interaktioner mellan proteinet och den vattenhaltiga miljön eller genom bindning av salter eller metaller till funktionella grupper. Centrifugering eller filtrering används för att skapa en partikelfri supernatant eller ett filtrat.

Kataloger Agilent
>> Captiva Filtration Catalog Pages.pdf
>> Captiva Filtration Selection Guide.pdf

Kataloger Porvair
>> Microlute PPP Protocol.pdf
>> Microlute PPP Application Note.pdf

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist