sidhuvud-mobil

Proteinfällning - Porvair Sciences

Microlute™ Protein Precipitation Plates PPP
 
Biologiska prover innehåller vanligtvis proteiner som stör för vidare analytiska metoder. Microlute PPP - proteinfällningsplattor använder CRASH-metoden, där proteinet denatureras med acetronitril och flockningsmedlet filtreras bort, och möjliggör att 96 prover kan hanteras samtidigt. Protein fälls ut direkt i varje brunn när acetonitril tillsätts. Det nya hydrofobt behandlade dubbelfiltret (fritt), innebär att det inte förekommer någon vätning och läckage av provet genom plattan innan vakuum appliceras. Flera olika förseglingsalternativ finns tillgängliga om man vill mixa genom att skaka plattan.

Microlute Protein Precipitation Plates PPP

BroschyrerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias