sidhuvud-mobil

Provupparbetning Captiva ND Lipids

Captiva ND Lipids (Non-Drip) kombinerar filtrering av proteinfällningar med att effektivt avlägsna fosfolipider. Efter Captiva ND Lipids filtrering är plasma/serum-extrakten nästintill fria från matrisinterferenser, inkluderande lipider, proteiner och surfaktanter vilket minskar jonsuppression och förbättrar analysens känslighet och ökar reproducerbarheten. Tack vare Non-drip membranet kan proteinfällningen utföras direkt i patronerna/brunnarna, vilket sparar tid och underlättar den praktiska hanteringen.

Captiva ND Lipids