sidhuvud-mobil

Provupparbetning dSPE EMR – Enhanced Matrix Removal

EMR fångar selektivt lipider. Finns både i packade patroner, 96-håls formatet (kallas Captiva EMR-Lipid) och i dispersive SPE (dSPE) QuEChERS-formatet, där man vortexar sorbenten ihop med provet i ett centrifugrör. Nedanstående information rör bara (dSPE) QuEChERS-formatet. Captiva EMR-Lipid i patroner och 96-håls formatet är silikabaserat och tål även alkoholbaserade lösningsmedel.

Arbetsflödet nedan förutsätter att man redan har sitt prov i ACN-extrakt från egen extraktionsmetod. Aktivera EMR-materialet med ACN/vatten och sedan tillsätt provet till EMR-sorbenten (ett rör à 1 g EMR är avsett för ca 10 mL prov, har ni inte så mycket prov kan ni testa väga upp lämplig mängd EMR i annat centrifugrör), vortexa och sedan centrifugera ner EMR-sorbenten. Behöver ni höja andelen ACN och bli av med vatten inför er kromatografiska analys efter EMR finns det torkmedel, i så kallade Polish-Pouches.

Enhanced Matrix Removal
Critical Steps for EMR-Lipid Protocols