sidhuvud-mobil

Provupparbetning QuEChERS

QuEChERS = Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe sample prep

 • Fångar interferenser istället för att inrikta sig på analyter av intresse
 • Används vanligen som provupparbetning för provtagning på mat tack vare dess användarvänlighet
 • Kräver endast grundläggande laboratorieutrustning, om du kan väga, pipettera och skaka, kan du förbereda prover med QuEChERS
 • Grön teknik i förhållande till LLE

Delas upp i två steg:

1. Extraktion

Prepaketerade extraktionssalter

 • Originalkit,  MgSO4 och NaCl
 • Kit för EN Methods
 • Kit för AOAC Methods
 • Kit för akrylamider
 • Kit för veterinärläkemedel

QuEChERS Ceramic Homogenizers

 • Uppdelar saltagglomerat
 • Vinklade för att förbättra homogenisering
 • Minskar skakningstiden från 1 minut till <20 sekunder!

2. Dispersive SPE (dSPE)

Välj rätt d-SPE

 • PSA, tar bort polära organiska syror, vissa sockerarter och lipider
 • C18, tar bort lipider, steroler och proteiner
 • GCB, tar bort pigment och klorofyll
 • MgSO4 finns i alla dispersionssatser, avlägsnar kvarvarande vatten