sidhuvud-mobil

Provupparbetning Sprutfilter, Engångssprutor & Centrifugfilter

Provberedning har alltid varit ett viktigt steg i framgångsrik kromatografi. Det har också varit en av de mest tidskrävande. Under de senaste åren har de huvudsakliga metoderna för att avlägsna störande material och partiklar flyttat bort tidskrävande vätskeextraktioner till användning av små apparater och engångsartiklar som spruta, filter eller fastfasextraktion i patroner. Partiklar kan blockera filter och skada kolonner om de injiceras i HPLC-system.

Sprutfilter   
 

Engångssprutor
 

Centrifugfilter