sidhuvud-mobil

Sedex LT-ELSD 85LT

  • Eluent Flöde: 5 µL/min till 5 mL/min
  • Generell känslighet: 1ng
Fördelarna med SEDEX – 85LT Lågtemperatur Ljusspridningsdetektor:
  • Lågtemperaturavdunstning av mobilfasen.
  • Optimerar känsligheten för termiskt labila och halvflyktiga föreningar.
  • Val av lämplig nebulisator och en innovativ celldesign minimerar bandbreddning: en serie av sex nebulisatorer finns tillgängliga för att optimera användarens applikationer. I HPLC täcker fyra nebulisatorer flödeshastighetsintervallet från 5 μL / min till 5 ml / min, dessutom finns en nebulisator optimerad för U-HPLC och en annan speciellt för SFC. Alla dessa nebulisatorer kan snabbt och enkelt bytas. Dessutom är alla delar av SEDEX Model 85 LT-ELSD konstruerade så att toppbredderna liknar dem som erhålls med UV / Vis-detektorer.
  • Avstängningsfunktion: gasen, värmaren, fotomultiplikatorn och ljuskällan kan stängas av automatiskt i slutet av en analys-sekvens.
  • Känsligheten förbättras genom digital signalbehandling: En innovativ signalbehandlingsalgoritm minimerar brus och därigenom optimerar känsligheten.Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post