Meny
Summa varor
0,00 kr

ELSD - Evaporative Light Scattering Detektorer

Evaporativa ljusspridningsdetektorer (ELSD) tillhandahåller en universell detekteringsteknik för vätskekromatografi och superkritisk vätskekromatografi.
I princip kan alla föreningar som är mindre flyktiga än den mobila fasen detekteras och tekniken är inte beroende av närvaron av kromofor, elektroaktiv grupp etc. Tekniken är därför extremt användbar för att få den fullständiga bilden av komplexa prover. Detektorsvaret är direkt relaterat till massan av den eluerade föreningen. Därför ger tekniken liknande responsfaktorer för molekyler med nära strukturer vilket kan förenkla kvantifiering när standarder inte är kommersiellt tillgängliga.

Med ELSD kan gradienteluering användas för att optimera separationen, eftersom mobilfasen avlägsnas före detektering. Med ELS-detektering kan ett brett spektrum av modifierare användas, såsom AcONH4, AcOH, HCOONH4, HCOOH, CO3NH4, TFA, HFBA eller N(C2H5)3 lätt användas för separering av komplexa prover.

Typiska användningsområden innefattar kolhydrater, lipider, ytaktiva ämnen, polymerer men även farmaceutisk screening och små molekyler, såsom aminosyror (utan något derivatisering) eller oorganiska joner (utan behov av någon ytterligare post-kolonn-reaktion). 

Ljusspridningsdetektorer är den mest universella detektorn och mycket användarvänliga. Rekommenderas för både små och stora samt polära till icke polära analyter.

Massdetektorer är INTE alltid känsligare än ELSD och responsfaktorerna är mer överensstämmande med en ELSD. En ELSD detektor kräver inte heller någon jonisering.

Sedex Evaporativa ljusspridningsdetektorer använder låg-temperatur evaporation, läs mer om tekniken här

   

Vi hjälper dig gärna!

Mattias Arvidsson
Applikationskemist