sidhuvud-mobil

Solid Supported Liquid / Liquid Extraction (SLE)
- Agilent Technologies

SLE är en teknik som utför en vätske/vätske-extraktion på ett solitt material.

Chem Elut Diatomaceous Earth DE / Hydromatrix
Det solida materialet är en inert kraftigt hydrofil / vätbar silikasorbent härstammandes fossilerade alger (Diatomer), renade och siktade för specifika storlekar.
Diatomer är alger som lever i hus gjorda av glas. De är den enda organismen på planeten med cellväggar som består av transparent kiseldioxid.

Chem Elut S

  • Syntetiskt tillverkade silikabaserade SLE partiklar
  • Liten partikel- och porstorleksspridning, möjliggör jämnt flöde genom materialet och hög reproducerbarhet batch-till-batch
  • Kräver minimal volym av lösningsmedel för extraktion, ger höga analytkoncentrationer
  • Hög provkapacitet
  • Emulsioner undviks eftersom proverna inte behöver skakas
  • Storskalig syntes i välkontrollerad tillverkning ger prisfördelar
  • Minskad variation mellan analytiker jämfört med konventionell LLE
  • Effektivt avlägsnande av matris, inklusive salter och fosfolipider