Meny
Summa varor
0,00 kr

Solid Liquid Extraction (SLE)

Supported Liquid Extraction (SLE) kan med fördel användas för att ersätta klassisk vätske-vätskextraktion (LLE). I SLE byggs ett skikt av samma vattenfaser som används i LLE runt en hydrofil/vätbar silikasorbent härstammandes från fossilerade alger (Diatomer) eller syntetiskt tillverkade. Men istället för att skaka de två oblandbara faserna passerar den organiska fasen genom kolonnen (eller patronen) och en mycket effektiv extraktion sker. SLE erbjuder många fördelar jämfört med LLE, såsom enkel automatisering, mindre användning av organiskt lösningsmedel, ingen emulsionsbildning och är mer tidseffektivt.

Sorbenten i SLE är antingen syntetiskt tillverkade silikapartiklar eller kiselgur, ett naturligt kiselbaserat sediment som hittats under havet. Den är till stor del bildad av de fossila resterna av kiselalger (små hårt skalade alger). Det slipade kiselgurmaterialet som används i våra SLE-media är cirka 90% kiseldioxid. Tillsammans med sin polaritet har den en mycket hög yta som orsakas av dess oregelbundna form, det är ett idealiskt medium för att effektivt absorbera det vattenhaltiga provet.

Som en guide välj en platta/patron med en mängd sorbent motsvarande 1 g per 1 mL prov, inklusive volymen av utspädningsbufferten. Detta säkerställer att det finns tillräckligt med sorbent för att hela provet kan adsorberas helt på. Om något av provet läcker genom SLE-materialet vid provladdning är inte vikten sorbent tillräcklig och bör ökas. Till exempel ett plasmaprov på 200 ul, utspätt med 200 ul vatten kräver minst en 400 mg SLE-produkt.

Valet av vilket icke-polärt organiskt lösningsmedel är helt beroende av analyten av intresse. Den viktigaste faktorn är analytens löslighet i det valda lösningsmedlet.

>> Thermo SLE Guide and FAQs.pdf

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist