sidhuvud-mobil

Standarder – GC & GC/MS

Scantec har i sortimentet standarder för kontroll och kalibrering av ditt GC- och GC/MS-system. Från Agilent och Wellington Laboratories Inc. tillhandahåller vi också flera olika standards för specifika applikationer.

Agilent

För GC/MS har Agilent referenser för olika standardmetoder så som ASTM och EN. I sortimentet finns också ett urval av standarder för specifika applikationer så som pesticider, lösningsmedelsrester, biodiesel och simdist med flera.

Agilent har för respektive MS-system olika kalibreringslösningar, ”check out standards", “tuning standards" och olika generella standardkits för GC/MS.

För kontroll och utvärdering av GC-kolonner finns ett urval av testmixer. Det finns dedikerade testmixer för de olika faserna. Varje testmix innehåller ett urval av analyter anpassade för utvärdering av den specifika fasen så som t.ex. DB/HP-5, DB/HP-1, DB-FFAP, DB-WAX med flera.

I sortimentet finns också standards för utvärdering och kalibrering av GC-systemet liksom standards som används vid installation av instrumenteringen.

Agilent tillhandahåller också referenslösning för analys av blodalkoholer.

Referenslösning för analys av blodalkoholer

Biodiesel
 

FAME-standarder
 

Residual solvents standard

Wellington Laboratories Inc

Wellington Laboratories Inc. grundades 1980 och syntetiserar och säljer olika högkvalitativa referensstandarder för miljöanalyser inklusive kalibreringsstandarder för flertalet certifierade metoder.
I sortimentet finns bland annat bromerade flamskyddsmedel, PBDE, perfluorerade ämnen med mera.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias