Meny
Summa varor
0,00 kr

Standarder för GC och GC-MS

Scantec har i sortimentet standarder för kontroll och kalibrering av ditt GC- och GC/MS-system. Från Agilent och Wellington Laboratories Inc. tillhandahåller vi också flera olika standards för specifika applikationer.

Agilent Technologies

För GC/MS har Agilent referenser för olika standardmetoder så som ASTM och EN. I sortimentet finns också ett urval av standarder för specifika applikationer så som pesticider, lösningsmedelsrester, biodiesel och simdist med flera. Agilent har för respektive MS-system olika kalibreringslösningar, ”check out standards", “tuning standards" och olika generella standardkits för GC/MS.

För kontroll och utvärdering av GC-kolonner finns ett urval av testmixer. Det finns dedikerade testmixer för de olika faserna. Varje testmix innehåller ett urval av analyter anpassade för utvärdering av den specifika fasen så som till exempel DB/HP-5, DB/HP-1, DB-FFAP, DB-WAX med flera. I sortimentet finns också standards för utvärdering och kalibrering av GC-systemet liksom standards som används vid installation av instrumenteringen.

Standarder för GC-kolonner
GC-standards AgilentFör kontroll och utvärdering av GC-kolonnen och installationen finns ett urval av testmixer. Det finns dedikerade testmixer för de olika faserna. Varje testmix innehåller ett urval av analyter anpassade för utvärdering av den specifika fasen så som t.ex. DB/HP-5, DB/HP-1, DB-FFAP, DB-WAX med flera. Med dessa textmixer kan man jämföra kolonnens prestanda med test-kromatogrammet som levereras med kolonnen. Med hjälp av testmixern kan man identifiera hur inert kolonnen och systemet är och bestämma upplösningen och effektiviteten.

Standarder för Biodiesel
Agilent erbjuder ett brett utbud av standards för biodieselapplikationer inklusive ASTM D6584 och EN14105. Alla standarder tillverkas i ISO/IEC 17025 certifierat laboratorium och uppfyller högsta kvalitet, noggrannhet och tillförlitlighet.

Kataloger
>> GC Qualitative Standards.pdf
>> GCMS Analyzer Kit Standards.pdf
>> GCMS Test and Performance Samples.pdf
>> Agilent J&W GC Column Test Standards.pdf
>> 7000 Triple Quad GCMS Interface Parts and Standards.pdf
>> 7200 Q-TOF Calibration.pdf

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist