sidhuvud-mobil

Standarder – LC & LC/MS

Scantec har i sortimentet standarder för kontroll och kalibrering av ditt LC- och LC/MS-system.
Från Agilent finns också kemikalier och lösningsmedel för LC/MS.

Agilent har ett brett sortiment av certifierade standarder anpassade till att verifiera ditt LC eller LC/MS- instrument. Agilents standarder är av högsta kvalitet och merparten är tillverkade enligt ISO 17025 och
Guide 34-certifiering.

För LC/MS
För LC/MS finns olika kalibreringslösningar, ”check out” standards och “tuning solutions” för respektive system och olika generella standardkits så som till exempel Caffeine-standarder. I Agilents sortiment finns också referenser för olika standardmetoder som till exempel EN12916/ IP391, Pesticide Comprehensive Test Mix, LC/MS Toxicology Comprehensive Mix med flera.

Agilent erbjuder också kemikalier för LC/MS-applikationer såsom ammoniumformiat och myrsyra, och olika lösningsmedel för LC/MS såsom ACN och MeOH.

För LC
Från Agilent finns kalibreringslösningar och standards för ditt LC-system t.ex. OQ/PV caffein standardkits, standards för isokratiska system och gradientsystem, OQ/PV NaCl standards för konduktivitetsdetektorer mm.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias