sidhuvud-mobil

Aktivitetsmätning för Antibody-Dependent Cellmediated Cytotoxicity (ADCC) med TSKgel FCR-IIIA-NPR

TSKgel FcR-IIIA-NPR är baserat på en rekombinant Fcγ RIIIa receptorligand immobiliserad på en icke porös polymerpartikel.

Fcγ RIIIa-receptorn spelar en nyckelroll i antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) genom Fc-medierade effektorfunktioner för anti-tumör-antikroppar. Fcγ RIIIa har affinitet för Fc-glykaner och följaktligen kan separationsmönster av terapeutiska antikroppar på TSKgel FcR-IIIA-NPR korreleras med FcN-glykaner och ADCC-aktiviteten hos immunglobuliner. Tidigt eluerade toppar från TSKgel FcR-IIIA-NPR representerar glykoformer med låg ADCC-aktivitet medan sena elueringstoppar representerar glykoformer med hög ADCC-aktivitet.

På detta sätt möjliggör TSKgel FcR-IIIA-NPR kolonnen snabb utvärdering av biologisk aktivitet av monoklonala antikroppar.

Analystiden på ungefär trettio minuter möjliggör analys av ett stort antal mAb-prover för att erhålla värdefull första information om fördelningen av glykoformer och förväntad ADCC-aktivitet. Denna snabba och effektiva metod kan appliceras på renade prover och supernatanter och kan därför användas i många faser av utveckling och produktion, såsom celllinje-screening i tidig FoU, biosimilar/originator jämförelse, utveckling och optimering av upstream-processer, utvärdering av glycoengineering eller QC batchjämförelser.

Broschyr

Applikation

VideoSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias